شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بسم الله الرحمن الرحيم ((والذين يکنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم)) (وکساني که طلا و نقره گنجينه ميکنند و آن را در راه خدا انفاق نمي کنند به عذاب دردناکي بشارتشان بده) آيه شريفه سوره توبه 34 پيام آيه در بخش نظرات
کلمه کنز به معناي روي هم نهادن مال و نگهداري آن است .آيه شريفه عموم احتکار کنندگان را بعذاب تهديد ميکند و در جمله (لاينفقونها في سبيل الله)کنز و احتکار را توضيح ميدهد و مي فهماند آن احتکاري مبغوض خداست.بطوري که از کلام خدا متعال بر ميايد ، انفاق در راه خدا عبارت از آن انفاقي که قوام دين بر آن است بطوري که اگر در آن مورد انفاق نشود ،بر اساس دين لطمه وارد ميآيد مانند انفاق در جهاد و در جميع مصالح
مصالح ديني که حفظش واجب است. در تفسير قمي آمده : ابوذر غفاري در ايامي که در شام بود همه روز صبح به راه مي افاد و در ميان مردم با صداي بلند فرياد ميزد : گنجينه داران بدانند که روزي خواهد آمد که آنقدر بر پيشاني و پشت و پهلو هايشان داغ ميگذارند که درونهايشان از سوز آن خبر دار ميشود.
و کلمه ذهب به معني طلا و فضه به معني نقره است که بعضي از اهل لغت در باره اين دو لغت تغبيري جالبي کرده اند و گفته اند : اين که به طلا ((ذهب)) گفته ميشود براي آن است مه به زئدي از دست ميرود و بقائي نداره و اين که به نقره ((فضه )) گفته ميشود به خاطره آن است که به زودي پراکنده و متفرق ميگردد.
آيه فوق صريحاً ثروت اندوزي اموال را تحريم کرده است و به مسلمانان دستور مي دهد که اموال خويش را در راه خدا ، و در طريق بهره گيري بندگان خدا به کار اندارند،و از اندوختن و ذخيره کردن و خارج ساختن آنها از گردش معاملات به شدت بپرهيزند،درغير اي صورت بايد منتظر عذاب دردناکي باشند ف اين عذاب دردناک تنها کيفرشديد روز رستاخيز نيست بلکه اختلاف هاي سخت اين دنيا را که بر اثر بهم خوردن موازنه اقتصادي و
و پيدايش اختلاف طبقاتي دامان فقير و غني را ميگيرد نيز شامل ميشود. امروزه نابساماني که دامن بشر را ، بر اثز صورت اندوزي گروهي خود خواه وبي خبر گرفته و به شکل آشوبها و جنگها و خون ريزيها ظاهر ميشود بر هيچکس پوشيده نيست
بسيار عالي .. ان شاالله که اهل فن در مورد اين مطلب نظر مرقوم بفرمايند ..
2-BARAN
@};-
اتفاقات سال 97 در اين ايه خلاصه ميشود ؟ محتکر مبغوض خدا
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top